Return to database selection page   Return to TallyVotes.org home page   Link to this page   Help

Vote Descriptions


Display format

Click column headers to sort

Num Name Rating PrecinctPct CurrentCur CandidateCand Vote 174Vote 175Vote 176Rating
1Nelson Acosta08YTM-3YESYESNO0
2Maurianne Adams010YYESYESNO0
3Ira S. Addes02YTM-3NOYESYES0
4Arnold L. Alper02Y0
5Nolan Anaya02YTM-3NOYESYES0
6Katherine G Appy0EX-SCYTM-3NONOYES0
7Yusef Awad01YYESNO0
8Cathy L. Axelson-Berry06YLT-3NOABSTNO0
9Denise Renee Barberet09YYESYESNO0
10Eric D. Beal02YTM-1NONOYES0
11Carolyn S. Bentley010YYESNONO0
12Richard N. Bentley010YYESNO0
13Helen Louise Berg01Y0
14Barbara E. Berlin09YYESNO0
15Clare E. Bertrand08YNONOYES0
16Shavahn M. Best09YTM-3NONONO0
17Robert C. Biagi02YTM-3NOYESYES0
18Michael Birtwistle02YTM-3NONOYES0
19Patricia G. Blauner04YNONOYES0
20Jeffrey D. Blaustein06YYESYESYES0
21Marilyn Hecht Blaustein06YNONOYES0
22Peter Roland Blier04YNONOYES0
23Steven L. Bloom010YTM-3YESYESYES0
24Paul Bockelman0EX-TMYYES0
25James M. Boice08YTM-3NOYESYES0
26Tracylee Saraia Grace Boutilier06YTM-3YESNO0
27Stephen R. Braun010YTM-3NOYESNO0
28Alisa V. Brewer0EX-SBYABSTABSTYES0
29James A. Brissette06YABSTYESNO0
30Claudia Brown09YYESNO0
31Nancy M. Buffone06YNONOYES0
32Joan L. Burgess09YNOYESNO0
33Michael A. Burkart06YARA-5, TM-3YESYESNO0
34Rita K. Burke02YYESYESNO0
35Sean J. Burke02YYESYESNO0
36Isaac BenEzra08Y0
37Richard D. W. Cairn06YYESYESYES0
38Felicity P. Callahan09YTM-3YESYESNO0
39Isabelle M. Callahan07YTM-3YES0
40Matthew H. Charity02YNOYESYES0
41Albert Chevan07YNONOYES0
42Janet W. Chevan07YNONONO0
43Patricia K. Church05YYESYESNO0
44Andrew M. Churchill03YNONOYES0
45Jacqueline C. Churchill03YNONOYES0
46David I. Clooney03YNOYESYES0
47Ethan D. Clotfelter03YYESYESYES0
48Bruce A. Coldham03YNOYESYES0
49Kevin P. Collins05YTM-2YESYESYES0
50Gertrude W. Como07YTM-3YESYESYES0
51James W. Como07YYESYESYES0
52John W. Coull02YOSW-1YESYESYES0
53Toni B. Cunningham03YYESYESNO0
54Thaddeus E. Dabrowski07YYESYESNO0
55Benjamin Davidovitch03YYESYESNO0
56Nancy Fletcher Davies05YNOYESNO0
57Rebekah R. Demling07YNONOYES0
58Michael Robert Dietrich05YYESYESYES0
59Jonathan A. Dirusso03YNOYESNO0
60Paola Distefano01YTM-3NONONO0
61Viraphanh Douangmany Cage0EX-SCYNONONO0
62Irene Dujovne03YTM-3YESYESNO0
63Peter J. Everett02YNONOYES0
64Eva Rebecca Fairchild05Y0
65Barry H. Federman05YYESYESYES0
66Walter Fernandez-Pereira04Y0
67Barbara C. Ford02YNOABSTYES0
68Jon P. Foster02YABSTABSTYES0
69Gretchen G. Fox010YTM-30
70John O. Fox010Y0
71Gordon A. Freed06YYESYESYES0
72Lenore Debbi Friedlander010YYESYESNO0
73Margaret E. Gage01YTM-3NOYES0
74Frank M. Gatti08YTM-3NONONO0
75Stephen A. George04YTM-3NONOYES0
76Katherine Gilbert-Espada06YYESYESNO0
77Michael A. Giles04YTM-3YESYES0
78Nancy Kate Gittleman01YNOYES0
79Nancy M. Gordon010YTM-3NONONO0
80Philip W. Gosselin01YTM-3YESNO0
81Carol Gray07YTM-3NOYESNO0
82Hilda B. Greenbaum01YYESYES0
83Louis S. Greenbaum01YYESYES0
84Michael L. Greenebaum06YNONOYES0
85Hwei-Ling Greeney010YNONOABST0
86Robert E. Greeney010YSB-3, SC-2NONOYES0
87Jerry G Guidera, Jr.09YYESYESYES0
88Emilie Gail Hamilton09YNOYESYES0
89Louise R. Hammann07YYESYESNO0
90Mandi Jo Hanneke05YTM-3YESYESYES0
91Jolene K. Hart01YYESYESYES0
92Aaron A. Hayden08YNOYESYES0
93Phoebe F. Hazzard0EX-SCYNONOYES0
94Ruth V. Hazzard03YNONOYES0
95Jordan M. Helzer03YNONOYES0
96Philip Hart Helzer03YNOYESABST0
97Nancy E. Higgins09YNONONO0
98Christopher J. Hoffmann07YLT-3, TM-3ABSTYESYES0
99Patricia G. Holland01YYESNO0
100Richard Blake Hood04YNOYESYES0
101Adam T W Hoole03YYESYESNO0
102John A. Hornik07Y0
103John S. Ingram03YYESYESNO0
104Marla A. Jamate07YTM-3YESYESNO0
105Thomas V. Jamate07YTM-1YESYESNO0
106Stephen W. Jefferson06YYESYESYES0
107Abigail M. Jensen04YYESYESABST0
108Carol M. Johnson04YYESYES0
109Amber M Kacey05Y0
110Paul H. Kaplan06YNONOYES0
111Rolf O. Karlstrom010YYESYESNO0
112Arthur S. Keene07YNOABSTNO0
113Janet Keller01Y0
114George R. Keller, Jr01Y0
115Larry J. Kelley05YYESYESNO0
116Stephen J. King01YTM-3NONOYES0
117Lisa Kleinholz06YTM-3NONOYES0
118Christine A. Kline010YTM-3NONONO0
119Maria Theresa Kopicki08YYESYESNO0
120Mark Kosarick09YYESYESNO0
121Christopher Kostas06YTM-3NOYESABST0
122Constance E. Kruger0EX-SBYSB-3NOABSTYES0
123Bernard R. Kubiak08YTM-3YESYESYES0
124Robert B. Kusner03YTM-3YESNO0
125Niels P. Lacour09YYESYESYES0
126Sarah C. Lacour09YYESYESYES0
127Elizabeth Anne Larson08YNONOYES0
128Mary Jane Laus01YNOYES0
129Mathew E. Lebowitz09YNOYESYES0
130Jeffrey C. Lee07YYESABSTNO0
131Karen Marie Lennon07YNOYESNO0
132Adrienne Levine02YYESYESYES0
133Barbara M. Levine02YYES0
134Joan Ross Logan06YTM-3YESYESNO0
135Gabor Z. Lukacs010YTM-3YESYESNO0
136Bonnie MacCracken06YYESYESNO0
137Edith Nye MacMullen02YTM-3NONOYES0
138Roger A. Magnus07YTM-1YESYESNO0
139Jacqueline Maidana05YNOYESNO0
140Lewis C. Mainzer010YNOYESYES0
141Leo C. Maley, III05YNONOYES0
142Julia C. Marcus08YTM-3NOYESYES0
143Deborah I. Margolin03YYESYESNO0
144Hind R. Mari05YABSTYESNO0
145Shirley S. Markham08YYESYESYES0
146Claudimila Sofia Martins08Y0
147Michael Joseph Mascis05YNOYESYES0
148Janet Louise McGowan08YABSTYESNO0
149Jenifer E. McKenna08YNOABSTYES0
150Andrew T. Melnechuk06YYESYESNO0
151John J. Michaels010YNONONO0
152Amy Helaine Mittelman05YYESYESNO0
153Emmanuel E. Morales08Y0
154Victoria Morales06YYESYESNO0
155Kay J. Moran0EX-FCYTM-2NOYESYES0
156Joanna Morse08YYESYESNO0
157Richard B. Morse07YTM-3ABSTYESYES0
158Renee D. Moss06YNONOYES0
159Sandra C. Mullin02YYESYESYES0
160William J. Mullin02YTM-3NOYESYES0
161David D. Mullins08YYESYESYES0
162Caroline Murray04YTM-3NOYESNO0
163Eric T. Nakajima0EX-SCYSC-2NONOYES0
164Timothy A. Neale04YNOYESYES0
165Sigurd Nilsen08YNOYESNO0
166Margot Shea O'Connor04Y0
167Stephen C. O'Connor04Y0
168Vincent J. O'Connor01YYESYESNO0
169Jonathan P. O'Keeffe09YTM-3YESYESYES0
170James Burgess Oldham05YABSTYESNO0
171Anastasia E. Ordonez0EX-SCYNONOYES0
172Nancy H. Pagano05YYESYESYES0
173Theodore E. Parker08YTM-3YESYES0
174Tambetsu Moran Parks06YYESYESYES0
175Ana Maria Paul03YNONOYES0
176Rudy B. Perkins02YABSTYESNO0
177James Perot01YYESYESNO0
178Melissa H. Perot01YTM-3YESYESNO0
179Stephen James Piecuch07Y0
180James W. Pistrang0EX-MOYMod-1ABSTABSTABST0
181Catharine C. Porter03YYESYESYES0
182Alan W. Powell04YYESYESNO0
183Lawrence Quigley, III01YTM-3YESYESABST0
184Laura M. Quilter09YYESYESNO0
185Maureen A. Raab09YNOYES0
186Janice D. Ratner08YTM-3NOYESYES0
187Luke R Remage-Healey02YTM-3NONOYES0
188Cynthia H. Rhodes07YTM-3YESYESNO0
189Irvin E. Rhodes07Y0
190Christopher E. Riddle02YNOYES0
191Daniel Paul Rivera05Y0
192Margaret R. Roberts09YNONOYES0
193Pamela S. Rooney09YTM-3YESYESYES0
194Alan Root05YYESYESNO0
195Megan D. Rosa02YTM-3NONOYES0
196Michael L. Rossen04Y0
197Richard T. Roznoy09YYESYESNO0
198Elissa H. Rubinstein010Y0
199Julia Y. Rueschemeyer09YTM-3YESYESNO0
200George E. Ryan04YABSTYESYES0
201Austin D. Sarat0EX-LCYYESYES0
202Mary E. Sayer03YNOYESYES0
203Stephen D. Schreiber09YTM-3YESYESYES0
204Jean A. Schwartz02YTM-2YESYESYES0
205Marcie Sclove02YNONOYES0
206Anurag Sharma03YNONOYES0
207Tong Shen05YTM-3YESYES0
208Judy L. Simpson010YYESYESNO0
209Douglas Wesley Slaughter0EX-SBYABSTYESYES0
210Ruth B. Smith06YNOYESNO0
211Michele Ann Spirko08YNONOYES0
212Patricia Alyce Stacey010YYESYESNO0
213Christopher D. Stahl04Y0
214Diana B. Stein09YNONONO0
215Andrew J. Steinberg0EX-SBYSB-3NOYESYES0
216James Steinberg01YTM-3NOYESYES0
217Richard Strahan03Y0
218Mary Streeter08YYESNO0
219Alice C. Swift07YTM-3NONOYES0
220Gary Michael Tartakov09YNONOYES0
221Jennifer Lynn Taub010YYESYESYES0
222Claude R. Tellier03YYESYES0
223Joan M. Temkin08YYESYESYES0
224Adrienne M. Terrizzi07YNOYESNO0
225Kenton F. Tharp01YNONOABST0
226Marylou Theilman0EX-FCYABSTABSTABST0
227Baer Tierkel04YNOYESYES0
228Deborah Jean Timberlake01YNONOYES0
229Faythe E. Turner06YYES0
230James R. Turner010YTM-3YESYESNO0
231Merrylees Turner01YYESYESNO0
232Nicola Usher01YNONOYES0
233Hendrik F. Vandenberg04YYESYESNO0
234Lydia J. Vernon-Jones05YNOYESNO0
235Russell W. Vernon-Jones05YTM-3YESYESNO0
236Eve Vogel03YTM-3YESYESNO0
237James J. Wald0EX-SBYNONOYES0
238Jane H. Wald01YNOYESYES0
239Gerald S. Weiss08YYESNOYES0
240Jonathan T. Welch03YYESYESYES0
241Mary L. Wentworth05YTM-2YESYESNO0
242Priscilla A. White010YNOYESNO0
243L. Paige Wilder010YHA-5, TM-3YESYESNO0
244Elizabeth Windrover010YYESYESNO0
245Robert M. Winston09YNOYESYES0
246Walter J. Wolnik05YABSTYESYES0
247Tracy M. Zafian04YNONOABST0
248Donna M. Zucker04YYESYESYES0

Return to database selection page   Return to TallyVotes.org home page   Link to this page   Help